Jak řešit jednotlivé problémy v soužití s bobrem?

Jak řešit jednotlivé problémy v soužití s bobrem?

Jak řešit jednotlivé problémy v soužití s bobrem? Převážná část situací vyplývajících ze soužití s bobry se mnohdy dá řešit některým z jednoduchých opatření. Níže naleznete výčet některých z nich. Domů » 2016 » Listopad Okus stromů oplocení abrazivní nátěr...
Jak to má bobr s pragra§y?

Jak to má bobr s pragra§y?

Jak to má bobr s pragra§y? Domů » 2016 » Listopad V ČR je zakázáno škodlivě zasahovat do jeho přirozeného vývoje, zejména ho rušit, chytat, zraňovat, usmrcovat a chovat v zajetí. To se vztahuje i na mrtvé jedince, jejich části či výrobky z nich. Platí také...
Co dělat v případě nálezu uhynulého bobra?

Co dělat v případě nálezu uhynulého bobra?

Co dělat v případě nálezu uhynulého bobra? Domů » 2016 » Listopad Podle § 48 odst. 4 ZOPK jsou chráněni i mrtví jedinci a nelze je tedy sbírat a jinak s nimi nakládat bez příslušných povolení. Při nálezu uhynulého jedince bobra evropského informujte orgán...
Co dělat v případě nálezu zraněného bobra?

Co dělat v případě nálezu zraněného bobra?

Co dělat v případě nálezu zraněného bobra? Domů » 2016 » Listopad Zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) ani jiný právní předpis neukládá povinnost poskytnout pomoc a péči zraněným či jinak handicapovaným volně žijícím živočichům. Předpisy obecně...
Kam volat, když bobr tropí neplechu?

Kam volat, když bobr tropí neplechu?

Kam volat, když bobr tropí neplechu? Domů » 2016 » Listopad Náhrada škody a újma Náhrada škody Dle zák.115/2000 Sb. je hrazena pouze skutečně vzniklá škoda (okousaný/pokácený strom, poškozená úroda). K ocenění škody v lese slouží lesnická vyhláška č....