Co dělat v případě nálezu uhynulého bobra?

Podle § 48 odst. 4 ZOPK jsou chráněni i mrtví jedinci a nelze je tedy sbírat a jinak s nimi nakládat bez příslušných povolení. Při nálezu uhynulého jedince bobra evropského informujte orgán ochrany přírody, tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje nebo regionální pracoviště AOPK ČR. Kompetentní orgán ochrany přírody určuje poloha lokality, na které byl bobr nalezen. V případech, kdy mrtvý jedinec může způsobit ohrožení vodních zdrojů či hygienické problémy, je nutno bezodkladně informovat městský/obecní úřad, po pracovní době městskou policii, případně správce vodního toku nebo uživatele honitby.