Co dělat v případě nálezu zraněného bobra?

Zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) ani jiný právní předpis neukládá povinnost poskytnout pomoc a péči zraněným či jinak handicapovaným volně žijícím živočichům.

Předpisy obecně respektují potřebu zachování přírodních procesů. Pokud se však někdo takového živočicha ujme, je již dle § 5 odst. 8 ZOPK povinen poskytnout péči tak, aby nebyl znemožněn návrat živočicha do přírody. V případě zvláště chráněného živočicha, tedy i bobra, který není schopen dočasně nebo trvale přežít ve volné přírodě v důsledku zranění, nemoci nebo jiných okolností, je povinen ten, kdo se ho ujal, v souladu s § 52 odst. 2 ZOPK, předat jej bezodkladně k ošetření do záchranné stanice.

Seznam záchranných stanic je uveden na internetových stránkách Ministerstva životního prostředí ČR (www.mzp.cz), a také např. na internetových stránkách zvirevnouzi.cz. V nouzových  situacích  je  možné  volat  k získání kontaktního údaje na záchrannou stanici na centrální dispečink záchranných stanic, tel.: 774 155 155.

Pozor!

Při nálezu zraněného bobra je potřeba vzít v úvahu to, že reakce zraněného zvířete jsou nepředvídatelné a síla bobřího skusu velká. Manipulaci s jedinci je proto nutné ponechat pracovníkům záchranných stanic či jiným odborným subjektům.