Jak řešit jednotlivé problémy v soužití s bobrem?

Převážná část situací vyplývajících ze soužití s bobry se mnohdy dá řešit některým z jednoduchých opatření. Níže naleznete výčet některých z nich.

 1. Okus stromů
  • oplocení
  • abrazivní nátěr
  • elektrický ohradník
  • pachová zradidla
 1. zaplavení pozemků, budov a ostatní infrastruktury
  • drénování hrází
  • plovoucí bóje
  • zasypání kanálu
  • navýšení úrovně pozemku
  • odstranění/snížení bobří hráze
  • ochrana mostků a propustků
 1. narušení stability hrází
  • opevnění břehů kamenem
  • pletivo v tělese hráze
  • štetovnice (larsenové stěny)
  • zasypání propadlých nor a tunelů
 1. malé vodní nádrže
  • ochrana technických prvků MVN
  • ochrana výšky vodní hladiny (před nežádoucím snižováním)
  • ochrana hrází a břehů (před hrabáním nor)