Jak to má bobr s pragra§y?

V ČR je zakázáno škodlivě zasahovat do jeho přirozeného vývoje, zejména ho rušit, chytat, zraňovat, usmrcovat a chovat v zajetí. To se vztahuje i na mrtvé jedince, jejich části či výrobky z nich. Platí také zákaz poškozování či ničení sídel bobrů, tj. jejich nor, polohradů a hradů.
Bobr je dle zákona o myslivosti zvěř, kterou nelze lovit, poněvadž se jedná o zvláště chráněného živočicha – nemá stanovenu dobu lovu. Pro lov nebo odchyt musí být povolena výjimka dle ZOPK a povolení dle zákona o myslivosti.
Dřevina poškozená okusem bobra může představovat riziko vzniku škody značného rozsahu nebo i ohrožení zdraví osob. Někdy je nutné strom pokácet, což nelze jen tak, ale je třeba řídit se v takovém případě platnými právními předpisy (zákon č. 189/2013 Sb. a zákon č. 289/1995 Sb.). Při tom je užitečné si uvědomit, že odstraněním bobrem již pokácené dřeviny (tj. zdroje potravy) zvyšujeme pravděpodobnost, že bobr okusem poškodí další.