Výskyt bobra

Postupem času se bobr evropský navrací do obastí svého původního výskytu. Situace se sice neustále mění vlivem konfliktů s člověkem, ale monitoring jeho výskytu je pravidelně aktualizován a umožňuje si tak vytvořit obrázek o rozložení populace po území České republiky.

Data o výskytu bobra evropského a forma zobrazení dat jsou převzaty z portálu Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.

Výskyt bobra podle záznamů v ND OP

Share This