Často kladené dotazy

Při střetnutí s bobrem může vzniknout mnoho situací, se kterými si nemusíme vědět rady. Proto je zde soupis nejčastějších otázek, které pomohou rychle najít tu správnou odpověď.

Jak to má bobr s pragra§y?

V ČR je zakázáno škodlivě zasahovat do jeho přirozeného vývoje, zejména ho rušit, chytat, zraňovat, usmrcovat a chovat v zajetí. To se vztahuje i na mrtvé jedince, jejich části či výrobky z nich. Platí také zákaz poškozování či ničení sídel bobrů, tj....

Přečtěte si více

Co dělat v případě nálezu uhynulého bobra?

Podle § 48 odst. 4 ZOPK jsou chráněni i mrtví jedinci a nelze je tedy sbírat a jinak s nimi nakládat bez příslušných povolení. Při nálezu uhynulého jedince bobra evropského informujte orgán ochrany přírody, tedy Krajský úřad Jihomoravského kraje nebo...

Přečtěte si více

Co dělat v případě nálezu zraněného bobra?

Zákon o ochraně přírody a krajiny (ZOPK) ani jiný právní předpis neukládá povinnost poskytnout pomoc a péči zraněným či jinak handicapovaným volně žijícím živočichům. Předpisy obecně respektují potřebu zachování přírodních procesů. Pokud se však někdo...

Přečtěte si více

Kam volat, když bobr tropí neplechu?

Náhrada škody a újma Náhrada škody Dle zák.115/2000 Sb. je hrazena pouze skutečně vzniklá škoda (okousaný/pokácený strom, poškozená úroda). K ocenění škody v lese slouží lesnická vyhláška č. 55/1999 Sb., mimo les je to pak každoročně aktualizovaná...

Přečtěte si více
Share This